Modernizare drum comunal DC 21
Modernizare drum comunal DC 19 şi DC 19B
Extindere reţea de alimentare cu apă
Realizare reţea de canalizare în satul Bengeşti
Construcţie pod peste râul Ciocadia
Reabilitare şi dotare cămin cultural Bengeşti
Amenajare grupuri sanitare Şcoala Gimnazială Bălceşti
Extidere reţea electrică în satele Ciocadia şi Bengeşti
Modernizare iluminat public